Här felsöker vi effektmätare med tillhörande styrutrustning.