Företag2019-04-17T10:27:50+02:00

Företag

GT EL hjälper företag med allt inom elinstallation, tex arbetsmiljön, genom att installera rätt arbetsplatsbelysning samt installera modern och funktionell teknik i konferensrummet.

Vi är övertygade om att en trygg arbetsplats ökar trivseln för alla som jobbar där. Vi skapar trygga och skyddade lokaler genom att installera moderna passersystem och brandlarm, något som är viktigt för alla företag.

Egen konstruktion
Vi ritar och konstruerar våra system och lösningar själva. Det gör att vi kan anpassa helt efter byggets förutsättningar och är tillräckligt nära för att vara med i byggets olika skeden. Vi vet att det alltid händer något, ritningar ändras under vägens gång. Det löser vi!

Material & Uthyrning
Vi underlättar byggprocessen och ser till att det finns system att arbeta med innan byggets färdiga el är klar.

Pris & Sidoanbud
Har du ett projekt som kräver något lite extra? Hör med oss innan du tar beslut, vi ser till att du får bästa lösningen.

Intelligenta miljöer

I företagsmiljön finns fler intelligenta system.

Intelligenta miljöer

Konferenser på distans blir allt vanligare, och vi kan se till att ni har ett ny och väl fungerande lösning, oavsett om det är 25 personer utsprida över klotet eller en mindre grupp på olika sidor av staden.

Arbetsmiljö & Säkerhet

En trygg arbetsmiljö är viktigt för trivseln på jobbet.

Arbetsmiljö & Säkerhet

Att larm- och passersystem fungerar på ett användarvänligt sätt samtidigt som det är ett effektivt skydd är viktigt för alla på företaget. Vi hjälper er att hitta rätt lösningar och system för era behov.

Felsökning

Inte helt felfritt i nuläget?

Felsökning

Vi ser till att era system samspelar och fungerar.

Byggnation

GTEL har en gedigen erfarenhet av både nyproduktion och renoveringar, vi har utfört elinstallationer i alla typer av miljöer med olika förutsättningar. Vi har lärt oss vikten av att vara en flexibel och lyhörd partner i alla byggnadsprojekt.

GTEL utför all konstruktion och projektering i egen regi vilket medför att vi har korta beslutsvägar och snabbt och enkelt kan göra förändringar under pågående projekt. Detta är mycket uppskattat av våra kunder.

Vi arbetar naturligtvis med ett ledningssystem som innefattar kvalitet, miljö och arbetsmiljö. och är certifierade enligt ISO 9001, ISO14001 och OHSAS 18001.

Fastighet

GT EL kan hjälpa fastighetsägare att hitta ekonomiska och energieffektiva lösningar. Genom att byta ut gammal belysning till modern led-armatur tjänar man både energi och får ett bättre ljusvärde. Vi kontrollerar drifttider och övriga styrningar i systemen för att optimera elanläggningen.

Vi utför även reparationer, felsökningar och löpande underhåll. Att låta en behörig elektriker gå igenom sin anläggning en gång om året är en god idé som i ett tidigt skede kan förhindra större fel.

Vi kan med våra samarbetspartners göra stora som små projekt i alla typer av fastigheter och installationsgrenar.