Hushåll2017-09-22T10:20:02+02:00

Installation

Bygger du nytt? Tänk igenom hur du vill använda dina rum och vad du vill kunna göra. Med planering innan får du ett hem som gör det enkelt för dig att leva. Vi hjälper dig att hitta de funktioner som gör din livsstil lite enklare.

Ombyggnad

Mitt i en renovering och inser att elen kommer från ett annat århundrade med musgnagda elledningar och osäkra skarvningar? Lugn, vi är vana att hantera både gamla som nya system.

Är din fastighet säker?

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att elanläggningen i din fastighet fungerar som den ska. Så gör det till vana att kontrollera din el med behörig elektriker.


Hur elsäkert är ditt hem?

Är du alldeles säker på att din familj, släkt och vänner inte riskerar att få ström genom kroppen på grund av exempelvis en sprucken gummiisolering på en sladd eller att skadedjur har förstört kablar, kopplingar är felaktigt utförda och att jordade uttag saknas?

Kan du helt lita på att din bostad inte börjar brinna på grund av att elsystemet är för gammalt? Har du installerat exempelvis infravärme på uteplatsen och motorvärmare? Om kablarna är åldrade finns risken att de orsakar brand vid hög belastning, trots att de är skyddade av säkringar.
EIO ELTEST gör livet tryggare
Det luriga med elinstallationer är att du oftast inte kan se riskerna med blotta ögat. Eftersom du är ansvarig för elanläggningen i din bostad, bör du låta en besiktningsförättare göra ett EIO ELTEST.